Hrvatski pravopis

Poruka br. 353 - Mia Ugrin

Poštovani, 

povodom objave radne inačice Hrvatskoga pravopisa, a kao velika poštovateljica našeg jezika, ukazala bih vam na neke sugestije: 
u podnaslovu "Ispadanje suglasnika" navodite sljedeće: "predak-predci, sudac-sudci, svetac-svetci." Mišljenja sam da bi isto trebalo glasiti: "pretci, suci, sveci", ova dva potonja po istoj shemi kao i imenica "otac-oci." Prijašnji pravopisi naglašavali su da imenice "sudac, svetac i otac" imaju oblike "suci, sveci, oci". 

Što se tiče državnog praznika, 1.1., ukoliko je riječ samo o tom danu, trebalo bi pisati "Nova Godina", a ako je riječ o cijeloj nadolazećoj kalendarskoj godini, pisalo bi se "Nova godina".
Glagolima u kojima je ne-dio osnove sugeriram pridodavanje "nemati, nemoj, neću, nećkati se" (s navedenima u inačici, mora ih biti devet). 

Ukažite još na razliku između riječi:
"sljedeći" (pridjev) - "slijedeći" (glagolski prilog sadašnji) što je učestala pogreška u pisanju, kao i razlikovanje između "budući da" - "pošto" (nakon što) te da se uz skraćene oblike zamjenica "me", "te", "se" ne upotrebljava "je" (nenaglašeni oblik glagola "biti").

Nadam se da će se prijedlozi razmotriti i bila bih zahvalna ako bih primila odgovor o sudbini istih.

Srdačan pozdrav,

Mia Ugrin