Hrvatski pravopis

Poruka br. 350 - dr. sc. Tamara Turza-Bogdan, doc.

Poštovani autori Hrvatskoga pravopisa

zahvaljujem vam što ste mi poslali inačicu pravopisa. U privitku je komentar o pisanju velikih i malih početnih slova u nazivima nastavnih kolegija i predmeta. Možete me navesti kao osobu koja je sudjelovala u javnoj raspravi. Želim vam puno uspjeha u ovom odgovornom poslu. 

Srdačan pozdrav, 

Tamara Turza-Bogdan 


Preuzmite privitak