Hrvatski pravopis

Poruka br. 348 - dr. sc. Milica Gačić, prof.

Poštovani, 

Predlažem da razmotrite sljedeće prijedloge: 

1. Da se kao (politički korektna) uspostavi kratica gđ za osobe ženskoga roda koja ne bi izražavala bračni status (treba se dogovoriti oko izgovaranja). 

2. Da se dodatno razrade pokrate ili inicijalizmi: razlikovanjem 1) alfabetizama: a) SAD, UN (izgovor prema nazivima slova) i b) izgovor slovkanjem: HLK (Hrvatska liječnička komora) 

2) akronima: NATO, PIN 

Možda je manje važno jesu li nastale od jedne riječi ili više njih (UV je također nastalo od složene riječi), ali je bitno kao se izgovaraju. 

Napomena: u gramatici je kao nadređeni naziv moguće rabiti naziv skraćenice, koji uz podređene nazive (za pravopis važne) kratice i pokrate obuhvaća još i odsječenice ? 'frig' (za frižider, vjerojatno ima i boljih primjera) i elipse 'parkinson', 'doživotnu' (robiju), ali ove dvije skupine nisu važne za pravopis.

3. Pisanje naziva oboljenja:

Parkinsonova bolestparkinson (elipsa) – Parkisnon (osoba)

Alzheimerova bolest alzheimer (elipsa) – Alzheimer (osoba)

Puno uspjeha u radu.

Prof. dr. sc. Milica Gačić
Profesor lingvistike i primijenjene lingvistike
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Poštovani,

Dodatno predlažem da, unatoč uzusu, razmotrite izostavljanje pisanja točke iza, npr.:

- Članak 5 (budući da se ne izgovara kao redni broj) i

- Oznake odjeljka teksta:

1.2.1 (koji se također ne izgovara kao redni broj).

Prof. dr. sc. Milica Gačić