Hrvatski pravopis

Poruka br. 343 - Velimir Benić

Poštovani, zanima me kakvo objašnjenje u hrvatskom jeziku postoji za činjenicu da državu čije ime sadrži dva odvojena pojma uvijek spominjemo u kontekstu jednine. Je li jezično prihvatljiva rečenica \"Bosna i Hercegovina ima izlaz na more.\" ili npr. \"Bosna i Hercegovina treba napraviti još puno reformi prije otvaranja pregovora s EU.\"? Nije li logično i jezično i razumski da ime te države koristimo u množini? \"Bosna i Hercegovina imaju izlaz na more.\" (iako je ova rečenica geografski neispravna, budući da izlaz na more ima samo Hercegovina).