Hrvatski pravopis

Poruka br. 336 - Ante Biluš, dipl. ing.


NE 

1,000 
milijon 
(Šukerov) milion 
toplota 
toplotni udar 
električni strojevi 
električni kablovi 
vodene turbine 
heliodrom 
kN, KN, Kn 
ing, Ing                                          

DA 

1.000 
milijun 
milijun 
toplina 

toplinski udar 
električki strojevi 
električki kabeli 
vodne turbine 
helikodrom 
kn (kuna, hrvatska moneta)            
inž. 

Ante Biluš, dipl.inž.stroj.
Zagreb, Ul.Branka Vodnika 3A
- stalni i zaprisegnuti vještak za strojarstvo Županijskog suda u Zagrebu
- poručnik fregate u miru Hrvatske ratne mornarice.