Hrvatski pravopis

Poruka br. 321 - Goran Aleksić, dipl. ing.

Poštovani, najprije bih pohvalio prijedlog novoga Pravopisa, kojim sam osobno dosta zadovoljan, jer je on uglavnom u skladu s onim što sam učio tijekom svojeg školovanja, a visoku školu završio sam 1988. Bitno je da nema revolucionarnih nepotrebnih promjena. 

Međutim, imam ipak jednu primjedbu i jednu sugestiju, pa ako mislite da bi bilo dobro postupiti po njima, bilo bi mi drago. U nastavku dajem svoju primjedbu i sugestiju na prijedlog Pravopisa. 

Primjedba

Veliko i malo početno slovo

Ostala imena pod k)

Potrebno je dodatno objasniti da se uz uporabu pokazne zamjenice naziv administrativnog akta uvijek piše malim početnim slovom. Npr. ako se zakon zove Zakon o radu te ako se u samome tome zakonu napiše konstrukcija „Ovim zakonom….“, onda je potpuno nelogično i suprotno pravopisu pisati riječ zakon početnim velikim slovom. To bi bilo isto kao kada bi se spominjao Trg bana Josipa Jelačića, pa bi se napisalo „na ovome Trgu“ – pravilno je „na ovome trgu“. Bilo bi nedosljedno i potpuno u suprotnosti s pravopisom dopustiti da se kod administrativnih akata primjenjuje posebno pravilo, a sve zbog toga što pravna struka, prije svih, uobičajeno radi pogreške u pravnim aktima. Ako pogledamo akte naših susjeda, koji imaju slična pravopisna pravila, kod njih se uz pokaznu zamjenicu opći naziv akta piše malim početnim slovom. Do pogrešne prakse dolazi zbog toga što pravnici prepisuju tuđe pogreške i onda pogreška postane pravilo. Mišljenja sam da jezikoslovci takvu pogrešnu praksu ne bi smjeli dopustiti, jer umjesto da jezikoslovci utječu na pravnike, pravnici će u tome slučaju utjecati na jezikoslovce. Poželjno bi bilo poučiti „neznalice“, a ne prihvatiti njihove jezične konstrukcije.

Sugestija

Pisanje riječi iz stranih jezika

Možda ne bi bilo loše propisati pravilo da se kod pisanja stranih riječi koje se čitaju drugačije nego što se pišu obavezno u zagradi napiše kako se odnosna riječ čita. Netko tko ne zna određeni jezik (npr. francuski) neće znati pročitati riječ koja je napisana u originalnoj varijanti. Osobno puno čitam i smatram da je potrebno uvesti takav način objašnjenja strane riječi odnosno stranog imena.

U Zaprešiću, 23. travnja 2013.

Goran Aleksić, dipl.ing.