Hrvatski pravopis

Poruka br. 315 - Pia Margić

Poštovani, 
gledala sam sad novi pravopis i tražila dijelove koji se odnose na strana imena, točnije sklonidba istih. 
Iako stručnjaci na području hrvatskog prava, a ne jezika, obitelj mi je uvijek govorila da se strana imena sklanjaju bez slova j, ali i da je oko toga uvijek bilo polemika; za primjer mogu uzeti Reci mi to kratko i jasno; Hrvatski za normalne ljude autorice Nives Opačić, i Hrvatski školski pravopis autora Babić-Ham-Moguš koji na istu temu govore različito; dok Nives Opačić odbacuje j u sklonidbi stranih imena (u njenom primjeru Andrea, Andrei, Andree...), autori Babić-Ham-Moguš ga na istom mjestu "trpaju" (Mia, Miji, Mije...). 

U novom pravopisu sam našla slijedeće;

"Oblici i tvorenice od općih riječi i imena pišu se u skladu s onim kako se u hrvatskome izgovaraju:
a) opće riječi:

 • buffet [bife], buffeta [bifea], buffetu [bifeu]...
b) imena:
 • George [džordž], Georgea ...
 • Giorgio [đorđo], Giorgia [đorđa],...
 • Oprah [opra], Opre [opre], Opri [opri]...,...
 • Jeanette [žanet], Jeanette [žanet], Jeanette [žanet]..., Jeanettein [žanetin]
 • Pierre [pjer], Pierrea [pjera], Pierreu [pjeru]......
 • Derrida [derida], Derridaa [deridaa], Derridau...
 • Lotte [lote], Lotte [lote], Lotte [lote]..., Lottin [lotin]
 • Mary [meri], Mary [meri], Mary [meri]..., Maryn [merin]
 • Dolores, Dolores, Dolores..., Doloresin
 • Dante, Dantea, Danteu..., Danteov.
Glas j izgovara se i zapisuje između osnove i nastavka u oblicima stranih riječi koje u izgovoru završavaju na i, io, ia i posuđenica koje u pismu završavaju na i, io te između tvorbene osnove i nastavka u tvorenicama od tih riječi:
a) strane riječi: celebrity, celebrityja....
b) posuđenice: dendi, dendija,...
c) strana imena:
 • Appendini, Appendinija,...
 • Vigny, Vignyja,...
 • Camus, Camusja, ...
 • Ardelio, Ardelija,...
 • Almería, Almeríje, ..."
Iz priloženog vidim da se i u Vašem novom pravopisu stranim imenima dodaje j, a nekima se y ne mjenja u j; kada sam isto prije nekog vremena pitala asistenta sa Sveučilišta J. S. S. u Osijeku, rekao je da se imenima kao što su Mia, Tia, Tea, Pia.. dodaje j jer u hrvatskom jeziku nije nikada bila zabilježena pojava dva ista samoglasnika na kraju imena/riječi, kao što bi se pojavilo (Mia, Mie, Mii...); a opet, iz priloženog vidim da se piše "Derrida [derida], Derridaa [deridaa]Derridau..." i "Giorgio [đorđo], Giorgia [đorđa],...".
Znam da nisam neki stručnjak za hrvatski jezik, ali je ovo tema koja me zanima te bi Vas molila da mi objasnite razliku između jedne i druge skupine stranih imena te zašto se ovim kratkim imenima takoreći "krpa" ovo j.

Unaprijed hvala na odgovoru,
S poštovanjem,
Pia Margić