Hrvatski pravopis

Poruka br. 307 - Ivica Puljan

Kao korisnik hrvatskoga jezika predlažem nekoliko ekonomičnosti jer svakodnevica tjera na to. 55% s razmakom možda je pravopisno ispravno, ali će u praksi dovesti do ovoga: 
Neki tekst neki tekst neki tekst neki tekst neki tekst 55 
%. I gotovo, nema dalje jer ta rečenica završava s %. 
Isto tako Neka tvrtka d. o. o.Neekonomično i smiješno pri prelamanju u novi red. Mislim da i temperatura treba biti 15°C jer se može dogoditi ovo: Neki tekst neki tekst neki tekst neki tekst neki tekst neki tekst 15°C. Kraj! Taj °C ostade sam u novome redu, da ne kažem na sljedećoj stranici.Većina neće znati u Wordu i sl. fino „poštimati“ prijelom pa će ostaviti tako. Na hvalu i slavu novomu pravopisu kojega se neće moći (znati) držati.

Ima toga previše. Predlažem da se ponašate (u nekim manje bitnim stvarima) kao arhitekt koji projektira novo naselje. Kada se radi o zelenim površinama i puteljcima do zgrada pametan arhitekt pričeka da se zgrade naprave i usele, a potom prati kuda narod hoda. Nakon toga tim stazama ucrta svoje (genijalno) rješenje.

Ivica Puljan
Metković