Hrvatski pravopis

Poruka br. 301 - Zvonimir Bogović

Poštovani, 

pošto u Vašem prijedlogu Hrvatskog pravopisa nisam pronašao objašnjene neke stvari, molim Vas da mi to pojasnite, a i da uvrstite u pravopis ako smatrate da je korisno. 

1. Kako se postupa prilikom sklanjanja (i dodavanja pridjeva) naziva tehničkih stvari i automobila kada su oni sastavljeni od naziva proizvođača (marke) i naziva modela, ako su oni različitog roda?
Po kojem dijelu se određuje rod?
Primjer: Alfa Romeo Mito, Alfa Romeo Giulia, Opel Corsa, Dacia Sandero, Renault Thalia, Sony Bravia itd. (poseban slučaj je naziv Mercedes koji dolazi od ženskog imena i Lancia koji dolazi od muškog prezimena).

2. Kako se postupa sa stranim imenicama (imenima) koje su izvorno u množini? Da li im se zadržava oblik, dodaje naš nastavak za množinu ili se uzima strani oblik za jedninu? 
Primjer: Windows, (The) Beatles itd. Je li pravilno reći da na računalu imam Windows, Windowse ili Windowe? Je li pravilno reći da sviraju Beatles, Beatlesi ili Beatli?

Pozdrav, Zvonimir Bogović