Hrvatski pravopis

Poruka br. 29 - Dario Koši

Davanje prednosti oblicima "zadatci, metci," je retrogradno i nije u skladu sa većinskom praksom u medijima. Očito ste podlegli politikantskom napadu na dvoznačnice. Tu je riječ o psihološkom momentu kad riječ "tok" počne asocirati na korito, a "glasanje" na kozu. Sada su vam čudni "peci" od "petak", jer kao, "ajde nešto peci". A kako bi se to trebalo izgovoriti? Petci? I sad će jadni učenici i ovaj primitivni narod tako i izgovarati. Dok nije bilo riječi "prosvjed", sasvim normalno bi govorili o protestantima, bez asocijacije na Martina Lutera. Dvoznačnice su se popokazale kao najbolje sredstvo za podmetanja kukavičjih jaja, raznih politikanata, kvazi-lingvista, "hrvatina" po zanimanju.