Hrvatski pravopis

Poruka br. 24 - Mirko Štivić

Poštovani, Vidjeli smo da su potrebna dva desetljeća da se uoče pogreške u javnoj upotrebi hrvatskog grba. Uočio sam da na novčanici od 100 kn piše STO KUNA. No nekako mi sumnjivo djeluje da na novčanici od 200 kn piše DVJESTA KUNA, a ne DVJESTO KUNA ili DVIJE STOTINE KUNA, kao što na 500 kn piše PET STOTINA KUNA. Imam dojam da za sve novčanice ne vrijede ista pravopisna pravila.