Hrvatski pravopis

Poruka br. 23 - Dean Sumić

Poštovani, u gradu Splitu je ulica koja se zove Zrinsko-Frankopanska. Kako se to piše (moje je mišljenje kako sam napisao)? Hvala lijepa na odgovoru.