Hrvatski pravopis

Poruka br. 19 - Ivan Rotter, Austrija (Gradišće)

Drage kolegice i dragi kolege! Na stranici 44 sam vidio ovo: a) podrijetlo: njem. Pfutze > ofucati se Treba biti Pfütze! Lijep pozdrav! IR