Hrvatski pravopis

Poruka br. 18 - Ivanka Persić

Poštovani/e, autori i autorice, Molim Vas, do kada traje javna rasprava o Pravopisu? S poštovanjem, Ivanka Persić