Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • zagrade

  pravopisni znak (()) kojim se označuje dopunjavanje, objašnjavanje i posebno isticanje jednoga dijela teksta i služi za skraćeno označivanje dvostrukih likova istoznačnih riječi

 • zamjenica

  promjenjiva riječ kojom se zamjenjuje koja druga imenska riječ

 • zanaglasnica

  riječ koja nema vlastitoga naglaska, nego se naslanja na riječ ispred sebe i s njom čini jednu naglasnu cjelinu

 • zarez

  pravopisni znak (,) kojim se označuje inverzija rečeničnih dijelova ili surečenica, suprotnost, umetanje ili naknadno dodavanje te kojim se odjeljuju desetinke od cijeloga broja

 • zavisna surečenica

  surečenica u zavisnosloženoj rečenici čiji je sadržaj podređen sadržaju glavne surečenice u koju se uvrštava

 • zavisnosložena rečenica

  rečenica složena od dviju ili više surečenica koje nisu ravnopravne, nego sadržaj jedne surečenice ovisi o sadržaju druge surečenice

 • zemljopisno ime (toponim)

  ime kakva zemljopisnoga područja (kontinenta, države, kopnene površine, naseljenoga mjesta, dijela naseljenoga mjesta, vode, gore ili pokrajine)

 • zijev (hijat)

  uzastopni ostvaraj dvaju samoglasnika

 • znanstveni funkcionalni stil

  najstroži funkcionalni stil standardnoga jezika koji je u potpunosti u službi logičke organizacije sadržaja i njezina izraza; stil znanstvenih radova, monografija i školskih udžbenika

 • zubni suglasnik (dentalni suglasnik)

  suglasnik u čijemu oblikovanju sudjeluju zubi

 • zvjezdica

  pravopisni znak (*) koji se stavlja ispred riječi koja je uspostavljena rekonstrukcijom ili ispred nepravilnih riječi ili rečenica

 • zvonačnik (sonant)

  suglasnik pri čijemu izgovoru nije potpuno zatvoren prolaz zračnoj struji

 • zvučni suglasnik

  suglasnik pri čijemu izgovoru glasnice titraju