Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • veznik

  nepromjenjiva riječ kojom se povezuju riječi, skupine riječi ili rečenice

 • vid

  gramatička kategorija glagola kojom se izriču razlike u trajanju određene radnje

 • višečlan

  koji se sastoji od više sastavnica koje ne moraju nužno biti riječi

 • višerječan

  koji se sastoji od dviju ili više riječi

 • vokativ

  padež dozivanja, pojavljuje se uz usklike, npr. Ej!, Oj!

 • vrijeme

  gramatička kategorija glagola kojom se izražava odnos prema onome što je bilo, što je sada ili što će biti