Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • umanjenica

  izvedenica koja znači da je ono što je označeno osnovnom riječju umanjeno ili malo

 • upitna rečenica

  rečenica kojom se postavlja kakvo pitanje, a završava upitnikom

 • upitnik

  pravopisni znak (?) koji se piše na kraju upitne rečenice

 • upitnik s uskličnikom

  pravopisni znak (?!) koji se piše na kraju rečenice kojom se istodobno izražava pitanje i čuđenje, ushit ili oduševljenje

 • upravljanje (rekcija)

  svojstvo glagola, pridjeva i prijedloga da otvaraju mjesto drugim riječima u određenome padežu

 • upravljati

  otvarati mjesto drugim riječima u određenome padežu

 • upravni govor

  govor koji je izravno upravljen komu

 • usklična rečenica

  rečenica kojom se izražava kakav osjećaj, zapovijed ili zabrana, a završava uskličnikom

 • uskličnik

  pravopisni znak (!) koji se piše na kraju usklične i zapovjedne rečenice te iza vokativa

 • uskličnik s upitnikom

  pravopisni znak (!?) koji se piše na kraju rečenice kojom se istodobno izražava čuđenje, ushit ili oduševljenje i pitanje

 • usklik

  nepromjenjiva riječ kojom se izražavaju različiti osjećaji ili oponašaju zvukovi iz prirode

 • uspravno nabrajanje

  nabrajanje pri kojemu se riječi, više riječi ili rečenice nabrajaju svaka u novome retku i iza njih se ne piše zarez

 • uvećanica

  izvedenica koja znači da je ono što je označeno osnovnom riječju uvećano ili veliko