Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
 • talijanizam

  riječ ili koja druga sastavnica talijanskoga podrijetla posuđena u koji drugi jezik i prilagođena njegovu jezičnomu sustavu

 • tekstni konektor

  rečenični prilog koji služi za povezivanje rečenica na razini teksta

 • titula

  oznaka stručnoga ili znanstvenoga statusa

 • točka

  pravopisni znak (.) koji stoji na kraju rečenice te iza kratica i rednih brojeva

 • točka sa zarezom

  pravopisni znak (;) koji se piše pri jačemu odvajanju od onoga koje označuje zarez, a slabijemu od onoga koje označuje točka

 • transkripcija (prezvukovljivanje)

  prikazivanje znakova jednoga pismovnog sustava znakovima drugoga pismovnog sustava u kojemu se uzima u obzir izgovor znakova

 • transliteracija (preslovljivanje)

  prikazivanje znakova jednoga slovnog pismovnog sustava znakovima drugoga slovnog pismovnog sustava

 • trotočka (trotočje)

  pravopisni znak (...) koji pokazuje da je tekst namjerno prekinut ili izostavljen

 • turcizam

  riječ ili koja druga sastavnica turskoga podrijetla posuđena u koji drugi jezik i prilagođena njegovu jezičnomu sustavu

 • tvorba riječi
  1. grana gramatike koja proučava postanak novih riječi od već postojećih
  2. način postanka novih riječi
 • tvorbena osnova

  dio tvorenice koji čuva izraznu i sadržajnu vezu s osnovnom riječju

 • tvorenica

  riječ koja se može rastaviti na tvorbene dijelove po uzoru na koje se mogu tvoriti nove riječi