Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
 • razgovorni funkcionalni stil

  stil  koji  služi  za  potrebe  svakodnevnoga  sporazumijevanja,  a  odlikuje  se komunikacijskom spontanošću i nepripremljenošću, neusiljenošću, prirodnošću i familijarnošću

 • rečenica

  uređeni skup riječi kojim se izražava misaona cjelina, odnosno prenosi potpuna obavijest

 • rečenični prilog

  riječi ili skupovi riječi koji se odnose na rečenicu kao cjelinu, izriču stajalište govornika prema sadržaju rečenice i sintaktički ne pripadaju rečenici bez obzira na to gdje se u rečenici nalaze

 • riječ
  1. skup glasova (izraz) koji ima značenje (sadržaj) i može stajati samostalno
  2. tekstna jedinica koja se nalazi između dviju bjelina
 • riječ stranoga podrijetla

  riječ iz jednoga jezika koja se nalazi u drugome jeziku bez obzira na stupanj prilagodbe tomu jeziku

 • rod

  gramatička kategorija riječi (uz broj i padež) koja se očituje u slaganju imenice s pridjevnim riječima