Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
 • nadimak

  ime koje zamjenjuje pravo ime ili se upotrebljava uz njega; stječe se u društvu najčešće zahvaljujući kakvoj osobini

 • naglasak
  1. isticanje jednoga sloga u riječi silinom, dužinom i visinom tona
  2. znak kojim se bilježi izgovor riječi
 • naglasnica (naglašena riječ)

  riječ koja ima svoj naglasak

 • nastavak

  dio riječi koji se nalazi iza osnove

 • navod

  tekst ili dio teksta doslovno prenesen iz koje veće cjeline

 • navodnici

  pravopisni znak („ ”) kojim se označuje početak i kraj teksta koji se navodi doslovno ili kojemu se daje drugo značenje ili kojim se označuje da se riječ ispred i iza koje stoji uzima u prenesenome značenju, da ne pripada standardnomu jeziku ili da je riječ o imenu

 • navođenje

  doslovno prenošenje teksta ili dijela teksta iz koje veće cjeline

 • naziv

  stručni izraz za određeni pojam

 • nenaglasnica (nenaglašena riječ)

  riječ koja nema svoj naglasak

 • neodređeni pridjev

  pridjev kojim se izriče promjenjiva osobina ili svojstvo, a odgovara na pitanje Kakav?

 • nepčani suglasnik (palatal)

  suglasnik koji se tvori tako da srednji dio jezika dodiruje nepce

 • nepostojani a
  1. samoglasnik a koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi, a u drugim se oblicima te riječi gubi
  2. glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja ili pojavljivanja samoglasnika a u nekim oblicima riječi
 • nepostojani e
  1. samoglasnik e koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi, a u drugim se oblicima te riječi gubi
  2. glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja ili pojavljivanja samoglasnika e u nekim oblicima riječi
 • nepromjenjiva riječ

  riječ koja se ne može mijenjati po oblicima

 • nepunoznačan

  koji ima nesamostalno značenje, značenje koje ovisi o značenju drugih jedinica

 • nesvršeni glagol

  glagol kojim se izriče radnja koja traje

 • nezavisnosložena rečenica

  rečenica složena povezivanjem ravnopravnih surečenica

 • niječan

  kojim se što niječe

 • niječnica

  čestica kojom se što niječe

 • nominativ

  padež koji odgovara na pitanja Tko?, Što?