Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
 • množina

  gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o više primjeraka onoga što označuje ta riječ

 • morfologija (oblikoslovlje)

  grana gramatike koja proučava oblike riječi

 • morfonološko pravopisno načelo

  načelo u kojemu se poštuje glasovni sastav morfema, tj. ne provode se glasovne promjene na granici morfema