Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
 • jat

  glas koji je nekad postojao u slavenskim jezicima, a u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku odražava se kao ije, je, e ili i

 • jednačenje po mjestu tvorbe

  glasovna promjena u kojoj se suglasnici različiti po mjestu tvorbe jednače u suglasničkim skupinama tako da se prvi suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po mjestu tvorbe jednak drugomu suglasniku skupine

 • jednačenje po zvučnosti

  glasovna promjena u kojoj se suglasnici različiti po zvučnosti jednače u suglasničkim skupinama tako da se prvi suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po zvučnosti jednak drugomu suglasniku skupine

 • jednina

  gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o jednome primjerku onoga što označuje ta riječ

 • jednorječan

  koji se sastoji od jedne riječi

 • jednoslov

  znak za jedan glas sastavljen od jednoga slova

 • jotacija

  glasovna promjena u kojoj se nenepčani (nepalatalni) suglasnici k, g, h, c, t, d, s, z, l, n stapaju s j i daju nepčane (palatalne) suglasnike č, ž, š, ć, đ, lj, nj, a p, b, m, v, f uz j zamjenjuju se skupinama plj, blj, mlj, vlj, flj