Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
 • fonologija (glasoslovlje)

  grana gramatike koja proučava glasove kao razlikovne jezične jedinice

 • fonološki

  koji vodi računa o izgovoru

 • fonološko pravopisno načelo

  pravopisno načelo u kojemu se slijedi izgovor, tj. provode se glasovne promjene na granici morfema

 • funkcionalni stil

  stil standardnoga jezika koji služi za ispunjavanje određene komunikacijske potrebe