Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  • egzonim

    zemljopisno ime u širokoj uporabi u kojemu jeziku za zemljopisni objekt koji se nalazi izvan područja na kojemu taj jezik ima službeni status, a razlikuje se od lika koji se upotrebljava na službenome jeziku ili jezicima države kojoj taj objekt pripada

  • egzotizam

    posuđenica koja označuje osobitosti pojedinoga naroda i ne može se zamijeniti hrvatskom riječju