Hrvatski pravopis

Pojmovnik

    Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
  • egzonim

    zemljopisno ime u širokoj uporabi u kojemu jeziku za zemljopisni objekt koji se nalazi izvan područja na kojemu taj jezik ima službeni status, a razlikuje se od lika koji se upotrebljava na službenome jeziku ili jezicima države kojoj taj objekt pripada

  • egzotizam

    posuđenica koja označuje osobitosti pojedinoga naroda i ne može se zamijeniti hrvatskom riječju