Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • dativ

  padež koji odgovara na pitanja Komu?, Čemu?

 • desna zagrada

  pravopisni znak ()) koji se piše iza brojčane ili slovne oznake u nabrajanju: 1), a), B)

 • dužina
  1. trajanje sloga ili samoglasnika
  2. znak (¯) kojim se bilježi dugi samoglasnik
 • dvoslov

  znak za jedan glas sastavljen od dvaju slova

 • dvotočka (dvotočje)

  pravopisni znak (:) koji označuje stanku, promjenu intonacije ili jačine glasa ispred upravnoga govora ili nabrajanja

 • dvousneni suglasnik (bilabijalni suglasnik)

  suglasnik u čijemu oblikovanju sudjeluju gornja i donja usna