Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • administrativni funkcionalni stil

  funkcionalni stil određen svojom preskriptivnom funkcijom, služi za izricanje onoga što se propisuje i za oblikovanje jasnih i nedvosmislenih tvrdnja; stil zakona, propisa i odredaba

 • akuzativ

  padež koji odgovara na pitanja Koga?, Što?

 • anglizam

  riječ ili koja druga sastavnica engleskoga podrijetla posuđena u koji drugi jezik i prilagođena njegovu jezičnomu sustavu

 • aorist

  prošlo svršeno glagolsko vrijeme

 • apozicija

  nesamostalni rečenični dio koji je uvijek imenica koja pobliže određuje drugu imenicu i slaže se s njom u padežu, a najčešće i u rodu i broju

 • atribut

  nesamostalni rečenični dio kojim se izriče dopuna imenici, a može biti pridjev, broj ili nesročna imenica