Hrvatski pravopis

Pojmovnik

    Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
  • čestica

    nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnoga sadržaja

  • član

    prijedlog uz prezime koji označuje podrijetlo (de, della, van, od i slično)