Hrvatski pravopis

Prilozi

Jezična jedinica koja ima različito značenje od svojih tvorbenih sastavnica nova je jezična jedinica.