Hrvatski pravopis

Izvori

Pri izradi pravopisa pravopisna se skupina služila brojnim izvorima i opsežnom literaturom o svim pravopisno relevantnim pitanjima. Tako smo posebno uzimali u obzir Hrvatsku jezičnu riznicu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te zaključke Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika.

Pravopisni priručnici kojima smo se služili ovdje se donose kronološkim redom.

 1. Josip Partaš, Pravopis jezika ilirskoga, Zagreb 1850. Pretisak: Zagreb 2002.
 2. Marcel Kušar, Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga (fonetičkom i etimologijskom), Dubrovnik 1889. Pretisak: Zagreb 2009.
 3. Ivan Broz, Hrvatski pravopis, Zagreb 11892., 21893., Dragutin Boranić (priredio) Dra Ivana Broza Hrvatski pravopis, Zagreb 31904., 41906., 51911., 61915.
 4. Dragutin Boranić, Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 11921., 21923., 31926., 41928., 51930., Pravopis hrvatskosrpskoga jezika, Zagreb 61934., 71937., Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb, 81941., 91947., 101951.
 5. Franjo Cipra, Petar Guberina i Kruno Krstić, Hrvatski pravopis, Zagreb 1941. (zabranjen). Pretisak: Zagreb 1998.
 6. Adolf Bratoljub Klaić (uz suradnju članova Hrvatskoga državnog ureda za jezik), Koriensko pisanje, Zagreb 11942., 21942.
 7. Franjo Cipra i Adolf Bratoljub Klaić (uz suradnju članova Ureda za hrvatski jezik), Hrvatski pravopis, Zagreb 1944. Pretisak: Hrvatski korijenski pravopis, Zagreb 1992.
 8. Pravopisna komisija (stilizacija teksta: Ljudevit Jonke – Mihailo Stevanović): Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika s pravopisnim rječnikom, Zagreb – Novi Sad 1960.
 9. Pravopisna komisija (prir. Ljudevit Jonke – Mihailo Stevanović), Pravopis hrvatskosrpskoga jezika. Školsko izdanje, Zagreb – Novi Sad 11960., 21962., 31964., 41966., 51967., 61968., 71969., 81970.
 10. Stjepan Babić, Božidar Finka i Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Zagreb 11971. (zabranjen). Pretisci: London 1972., 1984. i Zagreb 1990. Zagreb 21994., 31995., 41996., 52000., 62002., 72003., 82004., 92006.
 11. Vladimir Anić i Josip Silić, Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 11986., 21987., 31990. (1994. povučen iz distribucije), Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb 2001.
 12. Stjepan Babić, Sanda Ham i Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis, Zagreb 12005., 22008., 32009., 42012.
 13. Lada Badurina, Ivan Marković i Krešimir Mićanović, Hrvatski pravopis, Zagreb 12007., 22008.
 14. Stjepan Babić i Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 12010., 22011.