Hrvatski pravopis

Impresum

Glavni urednik

Željko Jozić

Urednici

Goranka Blagus Bartolec

Lana Hudeček

Kristian Lewis

Milica Mihaljević

Ermina Ramadanović

Autori

Matea Birtić

Goranka Blagus Bartolec

Jurica Budja

Lana Hudeček

Željko Jozić

Barbara Kovačević

Kristian Lewis

Ivana Matas Ivanković

Milica Mihaljević

Alen Milković

Irena Miloš

Ermina Ramadanović

Tomislav Stojanov

Kristina Štrkalj Despot

Recenzenti

Marko Alerić

Ante Bežen

Ankica Čilaš Šimpraga

Marijana Horvat

Ivan Zoričić

Grafički oblikovatelj

Ivan Richter

Internetska računalna prilagodba

Vedran Cindrić

Ivan Pandžić

Izdanje

1. internetsko izdanje

Datum objavljivanja na mreži

27. lipnja 2013.

© Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski pravopis, Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
ISBN 978-953-7967-07-9

Obavijest korisnicima

Pravopisna pravila koja donosimo u Hrvatskome pravopisu usvojilo je Znanstveno vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje na izvanrednoj sjednici 4. lipnja 2013. godine. Nakon njegova objavljivanja na mreži 27. lipnja 2013. unesene su samo neke korekturne promjene (posljednja 16. srpnja 2013.), a pravopisna se pravila nisu mijenjala. Nikakve se izmjene neće provoditi do daljnjega te bez obavijesti na ovome mjestu. S obzirom na to da pravopisni rječnik u potpunosti slijedi pravila i iz njih se može izvesti, moguće su manje dopune pravopisnoga rječnika.